Mekanik Tesisatlar Periyodik Kontrolleri

MEKANİK TESİSAT KONTROLLERİ

Tesisatlar işyerlerinin can damarlarıdır. İşyerinde enerjinin, havanın, suyun, buharın vb. kaynakların gerekli yerlere dağıtılmasını, gerektiğinde atıkların da toplanmasını sağlar. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre belirli tesisatların da periyodik olarak kontrolden geçirilmesi zorunludur.

Periyodik Kontrol kapsamında yer alan mekanik tesisatlar arasında özellikle yangın, havalandırma ve klima tesisatları bulunmaktadır.

Her tür yapının yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla kurulan yangın algılama ve söndürme tesisatlarının her an çalışır durumda olması önemlidir. Ancak, gündelik kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakım ve kontrolleri birçok işletmede unutulmakta ve yangın çıkması durumunda bunun bedeli ağır olmaktadır. Bu nedenle, sistemin projeye ve binanın gereklerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak, varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak üzere yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir.

İşyerlerinde önemli ihtiyaçlardan birisi de havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. İşyerinde çalışanların ve makinaların hava ihtiyacının karşılanması, kirlenmiş havanın uygun şekilde uzaklaştırılması; ortam sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanması havalandırma ve iklimlendirme tesisatının uygun şekilde kurulmasına ve çalışmasına bağlıdır. Havalandırma ve klima tesisatlarının da en geç yılda 1 kez periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Bu gruptaki tesisatların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir.

AND Tarafından Gerçekleştirilen Periyodik Kontroller: Tesisatların projeye ve kural koyan ilgili yönetmelikler ile standartlara uygunluğu iş sağlığı ve güvenliği yönünden kontrol edilir.

  • Sulu ve Köpüklü Yangın Söndürme Tesisatları: Pompalar, su depoları, boru tesisatları, yangın dolapları, sprinklerler, hidrantlar, köpüklü sistem kontrolleri. Bu kapsamda elektrik panoları ve beslemeleri, vanaların durumu, basınç ve debi değerlerinin projeye uygunluğu, hortumların kontrolleri, sprinkler vanaları, alarmları, köpük ekipmanları kontrol edilir.
  • Havalandırma Tesisatları: Dış ünitelerin (fan, filtre, damper vb.) ve iç ünitelerin (menfez, difüzör, anemostad vb), kanalların durumu, montajlar, bağlantılar kontrol edilir. Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir. Hava hızları ve debiler ölçülür.
  • Klima Tesisatları: Dış ve iç ünitelerin, kanal ve boruların durumu kontrol edilir. Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir. Hava hızları ve ortam nemi kontrol edilir.

Periyodik kontrol başvurusu için formu lütfen formu doldurun

HİZMET BAŞVURU FORMU