Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

ISO, International Organization for Standartizasyonun kısaltmasıdır.
Türkçesi uluslararası standardizasyon organizasyonudur.

Akreditasyon, yapılan bir faaliyetin belirlenmiş kriterlere uygunluğunu göstermektedir. Belgelendirme kuruluşlarında akreeditasyon ise, belgelendirme kuruluşunun, uluslararası kabul gören standart ve rehberlere uygun olarak denetim ve belgelendirme hizmetlerini yerine getirdiğini ve konularda yetkin olduğunun göstergesidir.

Belge alındıktan sonra takip eden 3 yıl içerisinde kuruluşun durumuna göre yılda en az 1 kez olmak üzere gözetim denetimleri (takip denetimleri) gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler haricinde gerek duyulduğunda (uygunsuzluklar tespit edildiğinde) 4 – 6 aylık periyotlarla takip denetimler tekrarlanabilmektedir.

Kuruluş bünyesinde Yönetim Sistemleri kurulması, geliştirilmesi ve sürekliğinin sağlanması için yönetimin içerisinden atanan, çalışmaları yürütecek personeldir.

Kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin, belgelendirme kapsamının ve hariç tutmaların sunulduğu bir doküman türüdür. Kalite yönetim sistemi gereği olan ve kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı Kalite El Kitabı, doküman sisteminde en üst seviyede olup çalışmalara kılavuzluk sağlayacak özellikte hazırlanmalıdır.