SİSTEM BELGELENDİRME

Sizi sadece standartlara göre değerlendirmez, onlara uymanıza yardımcı oluruz. Bir standardı uygularken sizi belgelendirmeye kadar bütün yol boyunca destekleriz.

İSG ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İSG Mevzuatına göre İşverenlerin yaptırmak zorunda olduğu ölçümler.

PERİYODİK KONTROL

İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri, fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

TURİZM DENETİMLERİ

Misafirlere verilen hizmet kalitesi değerlendirilmesi ve tesislerin performansını iyileştirme amaçlı denetim hizmetlerimiz.

ASANSÖR CE BELGESİ

Asansörlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Standartların temel kavramlarını anlamak ve işletmelerde sistem kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlama. IRCA onaylı Baş Denetçi eğitim programları.

HABERLER / DUYURULAR

KVKK Hizmetlerimiz

Kanuna uyum konusunda sertifikalı bilgi işlem ve hukuk ekibimizle tüm KVKK süreçlerinizi yönetmeye hazırız.

KVKK Danışmanlığı

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem süreçlerinin oluşturulması.

KVKK Eğitimi

Kuruluşlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre süreçlerin iç tarafta kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak.

KVKK Denetimi

Kişisel verilerinizin normal akış içerisinde hangi yollardan geçtiğini ve kimlere temas ettiğini tespit eder, doğru müdahale için şirketinize özel doğru teşhisler yapar ve ayrıntılı olarak raporlarız.

REFERANSLARIMIZ

Menü