Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü

Çok sayıda kişiye yemek hizmeti verilen kışla, restoran, yemek firması gibi yerlerde buharlı pişirme kazanları kullanılmaktadır. Bu kazanlar evlerde de kullanılan düdüklü tencerelerin daha büyük ve bazı fonksiyonlar eklenmiş biçimleri olarak da değerlendirilebilir.

Buharlı pişirme kazanlarında manometre, termometre gibi ölçü ekipmanları ile presostat, termostat gibi kontrol ekipmanları, emniyet ventili gibi güvenlik ekipmanları bulunmalıdır. Ayrıca kapakların basınç altında açılmasını ve çalışanlara zarar vermesini önleyecek şekilde yapılmış olması gereklidir.

Buhar ve basınç altında çalıştıklarından dolayı basınçlı kaplar sınıfında değerlendirilerek, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Buharlı Pişirme Kazanları’nın periyodik kontrolleri en geç yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrolleri makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri gerçekleştirebilmektedir.

Buharlı pişirme kazanlarının periyodik kontrollerinde ekipman yerleşimi, ısı ve buhar kaynağının durumu ve tesisat bağlantılarının uygunluğu, ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), kapak durumu, ölçü, kontrol ve alarm cihazlarının çalışması gibi kontroller gerçekleştirilir. Test amacıyla ekipmanın maruz kaldığı maksimum basıncın 1,5 katı basınç uygulanarak hidrostatik test gerçekleştirilir. Emniyet ventilinin ise ekipmanın normal çalışma basıncını %10’dan fazla aşmadan tahliyeyi gerçekleştirdiği test edilir.

Menü