Caraskal Periyodik Kontrolü

Caraskallar, zincirli yük kaldırma ekipmanlarıdır. Yüklerin insan gücü veya başka bir enerji kaynağı (elektrik, pnömatik) ile kaldırılmasında kullanılırlar.

Caraskalların emniyetli olarak kullanılabilmeleri açısından yük çarkları, kancalar, zincirler ve yükü ilettikleri taşıyıcı yapının sağlamlığı önem taşımaktadır.

Caraskalların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Kaldırma ve İletme Makinaları grubunda yer almaktadır. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Ancak, üreticinin talimatları ile işyeri ve caraskal kullanım şartları göz önünde tutularak işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre caraskal kontrollerinin daha sık şekilde gerçekleştirilmesi gerekli olabilir. Periyotların sıklığını, 1 yılı geçmemek üzere, işletme yetkilileri belirler.

Caraskal periyodik kontrollerini makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri gerçekleştirebilmektedir.

Caraskal periyodik kontrollerinde ekipman doküman incelemesi (kullanıcı talimatları, uyarı levhaları, kullanıcı eğitimi vb.) incelenmekte, gözle yapılan kontrollerde kancalar, zincirler, taşıyıcı yapı, elektrik ekipmanları gibi bileşenlerde deformasyon, korozyon, kusur vb. bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Fonksiyon kontrolleri yapılarak kumandaların, motorun, kaldırma ve yürüme mekanizmalarının işlerliği değerlendirilmektedir. Son olarak statik ve dinamik yük testleri gerçekleştirilerek frenlerin emniyetli çalışması ile taşıyıcı yapı, kanca ve zincirlerin sağlamlığı kontrol edilmektedir.

Yük testleri caraskal kapasitesi veya işletme tarafından caraskalda kaldırıldığı beyan edilen en büyük ağırlık göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Dinamik yük testleri belirlenen kapasitenin 1,1 katı ağırlıkla; statik yük testleri ise manuel (insan gücüyle kaldırma yapılan) cihazlarda kapasitenin 1,5 katı ağırlıkla, elektrikli ve pnömatik caraskallarda ise kapasitenin 1,25 katı ağırlıkla gerçekleştirilmektedir.

Menü