Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolü

Çektirme ekipmanları yüklerin ağırlıklı olarak yatay düzlemde, gerektiğinde ise dikey olarak yer değiştirmesini sağlamak üzere kullanılan ekipmanlardır. Zincirli çektirme ekipmanları Hubzug, halatlı çektirme ekipmanları ise Tirfor veya Trifor olarak bilinmektedir. Genellikle insan gücüyle çalışmakta, ancak bazı durumlarda diğer enerji türleri de kullanılmaktadır.

Çektirme ekipmanlarının periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre “kaldırma ve iletme ekipmanları” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrolleri gerçekleştirmeye makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Periyodik kontrollerde kaldırma ekipmanları ile ilgili standartlar ile ilgili ekipmanın standartları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmaktadır. Halat/zincir durumu, kancaların durumu, kuvvet kolu, hareket ekipmanları görsel olarak kontrol edilmektedir. Sonrasında yüksüz olarak fonksiyon testleri yapılarak çalışmada sorun olup olmadığı belirlenmektedir. Son olarak statik ve dinamik yük testleri gerçekleştirilmektedir. Testler sonrasında yapılan görsel kontroller ile periyodik kontrol tamamlanmaktadır.

Menü