Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Basınçlı hava bir çok işyerinde üretim ve hizmetin zorunlu parçasıdır. Bu nedenle işyerlerinde kompresörlerle basınçlı hava sağlanır ve gerekli olduğunda kullanılmak üzere depolanır. Basınçlı hava depolayan hava tankları güvenli olmadığında hayati tehlike oluştururlar.

Kompresör ve Hava Tankları’nın periyodik kontrollerinde basınç otomatiklerinin çalışması, basınç göstergelerinin durumu, emniyet ventillerinin durumu, yerleşim gibi bir çok faktör kontrol edilir. Hava tankları kapasitenin 1,5 katı basınç ile test edilerek (veya zorunlu bazı durumlarda Tahribatsız Muayene gerçekleştirilerek) güvenilirlikleri değerlendirilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.1’in Hava Tankları periyodik kontrollerini içeren bölümü

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Basınçlı hava tankları(2), (3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.
Menü