Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü

Hidrofor’lar suyun basıncını artırmak için kullanılan bir pompa ile basıncı dengelemek için kullanılan bir tanktan oluşurlar. Hidrofor tankları 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınçta çalıştıklarından dolayı basınçlı kaplar olarak değerlendirilirler.

Hidrofor tankları membranlı veya membransız tip olabilir. Basınçlandırma için genel olarak azot veya hava kullanılır.

Hidrofor tankları da basınçlı kap olduklarından dolayı basınçtan kaynaklı patlama riski taşımaktadırlar. Bu nedenle tanklarda korozyon nedeniyle oluşabilecek incelmeler ile üretim hataları, çarpmalar gibi tank cidarlarının zayıflamasına neden olabilecek faktörlerin etkilerini belirlemek; gerektiğinde kullanım dışı bırakarak tehlikelerin önüne geçmek için periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Basınçlı Kap ve Tesisatlar başlığı altında değerlendirilen ekipmanlardandır. Hidrofor tankları TS EN 13445 serisi standartlara göre imal edilir ve bu standartlara göre test edilirler.

Hidroforların periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez Makine Mühendisi, Makine Teknikeri veya Makine Yüksek Teknikeri tarafından gerçekleştirilmelidir. Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemlerinin tercih edilmesi durumunda uygun Tahribatsız Muayene belgesine sahip mühendis, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından kontroller gerçekleştirilebilir.

Hidrofor periyodik kontrollerinde hidrostatik test (veya tahribatsız muayene) dışında hidrofor tankının pompaya ve tesisata bağlantıları, basınç otomatiklerinin çalışmaları, manometrenin durumu, emniyet ventili gibi kontroller de gerçekleştirilir ve güvenli çalışmaya engel oluşturacak uygunsuzluklar raporda belirtilir.

Menü