Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolü

Kazan daireleri yangın, patlama, zararlı gazların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu alanlardır. Bu nedenle yürürlükteki yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak kurulması ve çalışma ömrü süresince de uygunluğunu koruması gerekmektedir. Kazan dairesinin yürürlükteki düzenlemelere uygunluğunun kontrolü de gaz dağıtım şirketleri, belediyeler veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmektedir.

Kazan dairesi uygunluk kontrolleri Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, kazan dairesi standartları ve gaz dağıtım kuruluşları şartnamelerine göre gerçekleştirilmektedir. Kazanların tipi, basınç ve su hacmi göz önünde tutularak yerleşiminin uygunluğu, havalandırmalar, yangın önlemleri, elektrik tesisatı ve aydınlatmanın uygunluğu, gaz kaçağı algılayıcıların uygunluğu bu kapsamda değerlendirilerek raporlanmaktadır.

Menü